Het begin van de de database

 
Vlag van Limburg

Over de databank

De website AlleLimburgers maakt gebruik van de GenDaLim databank (Genealogische Databank Limburg), die is ontwikkeld door Arie Marchal en Martin Pfeifer, volgens de door Arie bedachte Genealogische Atoomtheorie.

Vele tientallen vrijwilligers zijn al enkele decennia bezig om onder aansturing van het LGGI deze databank te vullen met gegevens uit Limburgse genealogische bronnen. Daarnaast zijn alle gegevens betreffende Limburgse gemeenten uit het Genlias project toegevoegd. De Limburgse archievenkoepel BLAT heeft de realisering van deze website mogelijk gemaakt, en de Stichting Alle Limburgers zal de website beheren.

De Genealogische Databank Limburg bevat gegevens uit tal van genealogische bronnen uit Nederlands Limburg en aangrenzende gebieden. Zie 'Stand van zaken' .

Deze website biedt de grootste genealogische databank over de Nederlandse provincie Limburg op internet. Zij zal op den duur de GenDaLim cd vervangen, waarvan in de laatste 13 jaar 7 edities verschenen, en in een later stadium ook de uitgebreidere lokale GenDaWin netwerken die momenteel in Stein, Maastricht, Born en Weert te raadplegen zijn.


Stand van zaken

De website AlleLimburgers gaat van start met de gegevens zoals die eind 2007 verschenen op de GenDaLim 6 cd, die alle gegevens van de voorgaande 5 cd's bevatte afgezien van de bidprentjes.

De bij de feiten behorende transcripties, opmerkingen, scans e.d. werden op die cd niet meegenomen. Wel waren de bij een feit genoemde personen vermeld. De transcripties (voor zover gemaakt), opmerkingen en overige details zijn wel -en vooralsnog uitsluitend- te raadplegen op de lokale GenDaWin netwerken in Stein, Maastricht, Born en Weert.

Deze website zal minimaal dezelfde gegevens beschikbaar stellen die op genoemde cd 6 stonden, en hopelijk met hetzelfde gebruikersgemak. De bedoeling is op termijn om deze gegevens zowel kwantitatief als kwalitatief verder uit te breiden naar de gegevens van de Gendalim 7 cd, de GenDaWin netwerken en verder.

De op deze website te raadplegen databank bevat thans 9,1 miljoen geneatomen uit 650.000 dopen, 147.000 kerkelijke huwelijken en 278.000 overlijdens; tevens uit de burgerlijke stand 445.000 geboorten, 204.000 huwelijken en 547.000 overlijdens. Verder 19.000 communie of vormsel inschrijvingen, 27.000 gichten en 67.000 notariële akten, almede 2.500 namen uit zes bevolkingslijsten, ingevoerd door circa honderd vrijwilligers. In totaal zijn hierin 1.125 bronnen uit 182 plaatsen (ook Duitse en Belgische grensplaatsen) verwerkt.


Vrijwilligerswerk

Deze gegevens zijn ingevoerd door de vrijwilligers van het LGGI met behulp van het GRIS en GRISWin programma. Daarnaast zijn gegevens uit de burgerlijke stand van Nederlands Limburg toegevoegd die werden ingevoerd door vrijwilligers van het Genlias project.

Het werken met vrijwilligers houdt in dat het tempo van gereedkomen bepaald wordt door de tijd die de vrijwilliger eraan kan en wil besteden. De kennis van het oud schrift en het Latijn is daarbij variabel, terwijl ook niet iedereen even nauwkeurig is. We proberen fouten in de invoer te ondervangen door correctie van de ingevoerde bestanden, maar in dat onderdeel van het project hebben we een grote achterstand. Iedere update van deze databank zal dus niet alleen meer informatie bevatten, maar ook kwalitatief beter zijn. Dat neemt niet weg dat deze databank slechts een hulpmiddel is om gegevens te vinden; voor gedegen onderzoek dient men de akten zelf te raadplegen.

Het LGGI is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om gegevens in te voeren en te controleren. De invoer kan op diverse lokaties maar ook bij de vrijwilliger thuis geschieden. Als u belangstelling heeft om aan dit project mee te helpen, kunt u zich aanmelden via het contactformulier.