Genealogische Databank Limburg

3 miljoen aktes uit Nederlands Limburg en enkele
aangrenzende plaatsen in België en Duitsland

Vlag van Limburg
Sinds 2019 zijn alle data van Alle Limburgers opgenomen in aezel.eu. Dat is een innovatieve website waarin de gegevens uit Alle Limburgers gecombineerd worden met kadastrale gegevens van percelen en eigenaren, naast andere thema’s zoals Begraafplaatsen en Stolpersteine. Sinds die tijd worden er ook geen nieuwe gegevens meer aan Alle Limburgers toegevoegd, maar wel aan AEZEL. Aan het raadplegen van AEZEL en het downloaden van scans zijn geen kosten verbonden.
Op termijn zal Alle Limburgers verdwijnen. Voor meer informatie: https://aezel.eu/over/contact

Klik hieronder op de gewenste WebGRIS database
of op een van de andere links

© LGGI

Limburgs Genealogisch Geschiedkundig Informatiecentrum